เขียนโดย แอดมิน

     วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเกรียง ลินิฐฎา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้ด้วย บรรยากกาศในการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีขบวนพาเหรดในช่วงเช้า มีการจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตซอล แชร์บอล แบตมินตัน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และสงเสริมความถนัดในด้านกีฬาต่อไป
      

  

  

  

  

            ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีนายเกรียง ลินิฐฎา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการห้างร้านจากหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลให้กับนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามในครั้งนี้ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนทุกคนต่างได้รับรางวัลและของขวัญกันทุกคน

   

   

   

 

0
0
0
s2smodern