เขียนโดย แอดมิน
      วันที่ 18 มกราคม 2561 นายเกรียง  ลินิฐฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกความดี ให้กับนักเรียนลูกเสือและยุวกาชาด ชั้น ป.3 - ป.6 ในกิจกรรมรับสมุดบันทึกความดีและเข็มเข้าร่วมกิจกรรม 300 ล้านความดี 104 ปี ลูกเสือไทย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด
 
   
 
   
 
   
 
   
 
0
0
0
s2smodern