เขียนโดย แอดมิน

     วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดกิจกรรมรักษ์การอ่านขึ้นในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและเขียนในทุกระดับชั้น พร้อมกับฝึกทำแบบทดสอบในใบความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  

  

  

 

0
0
0
s2smodern