กิจกรรมโรงเรียน

เขียนโดย แอดมิน

       วันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้มีพิธีมอบเสื้อกีฬาสีแก่นักเรียน นำโดยนายเกรียง ลินิฐฎา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม คณะครูและบุคลากรร่วมมอบ ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับมอบเสื้อในครั้งนี้ จำนวน 144 คน แบ่งเป็น 2 สี ประกอบด้วย สีเขียว และ สีแดง ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้นในวันที่ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 นี้

  

  

 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน

     วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเกรียง ลินิฐฎา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมกีฬาสีในครั้งนี้ด้วย บรรยากกาศในการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีขบวนพาเหรดในช่วงเช้า มีการจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตซอล แชร์บอล แบตมินตัน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และสงเสริมความถนัดในด้านกีฬาต่อไป
      

  

  

  

  

            ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีนายเกรียง ลินิฐฎา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการห้างร้านจากหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลให้กับนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามในครั้งนี้ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนทุกคนต่างได้รับรางวัลและของขวัญกันทุกคน

   

   

   

 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน
      วันที่ 18 มกราคม 2561 นายเกรียง  ลินิฐฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกความดี ให้กับนักเรียนลูกเสือและยุวกาชาด ชั้น ป.3 - ป.6 ในกิจกรรมรับสมุดบันทึกความดีและเข็มเข้าร่วมกิจกรรม 300 ล้านความดี 104 ปี ลูกเสือไทย ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิถีทางลูกเสือและยุวกาชาด
 
   
 
   
 
   
 
   
 
0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน

     วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดกิจกรรมรักษ์การอ่านขึ้นในชั่วโมงเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและเขียนในทุกระดับชั้น พร้อมกับฝึกทำแบบทดสอบในใบความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  

  

  

 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน

 


     วันที่ 9 มีนาคม 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาทำกิจกรรมจิตอาสาทาสีเครื่องเล่นอนุบาล เพ้นท์ผนังห้องน้ำชายและที่ทำปุ๋ยหมัก(ผนังอ่างแปรงฟัน) ณ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดภาพ)

0
0
0
s2smodern