เขียนโดย แอดมิน

โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

******  เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ******

 

                                        -  ระดับ อนุบาล 1 อายุ 4-5 ปี เกิด พ.ศ. 2558 (นับอายุถึง 16 พ.ค. 2559)

                                        -  ประถมศึกษาปีที่ 1 เกิด พ.ศ.2556 (หรือจบชั้นอนุบาล 2,3 ตามหลักสูตรรับรอง)

 

หลักฐานการสมัคร

                                                            1. รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                                                            2. สำเนาใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน นักเรียนและผู้ปกครอง

                                                            3. หลักฐานผลการเรียน (ร.ร.เดิม) สำหรับสมัครชั้นประถมศึกษา

 

               รับสมัครทุกวัน  ติดต่อสอบถามโทร 02-424-1249

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ( คลิก ) ดาวน์โหลด

    

0
0
0
s2smodern