เขียนโดย แอดมิน
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 2562
ประเทศ โรงเรียน
  ภาษาไทย  49.07  49.64
  คณิตศาสตร์  32.90  32.14
  วิทยาศาสตร์  35.55  33.09
  ภาษาอังกฤษ  34.42  39.46

 ผลการทดสอบวิชา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบเฉลี่ย สูงกว่า ระดับประเทศ

 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

เทียบระหว่างปี 2561-2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
ปี 2561 ปี 2562
  ภาษาไทย  58.14 49.64 
  คณิตศาสตร์  31.18 32.14 
  วิทยาศาสตร์  43.09 33.09
  ภาษาอังกฤษ  45.59  39.46

 

 

0
0
0
s2smodern