เขียนโดย แอดมิน
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 2561
ประเทศ โรงเรียน
  ภาษาไทย 55.90 58.41
  คณิตศาสตร์ 37.50 31.18
  วิทยาศาสตร์ 39.93 43.09
  ภาษาอังกฤษ 39.24 45.59


ผลการทดสอบวิชา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบเฉลี่ย สูงกว่า ระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

เทียบระหว่างปี 2560 - 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
ปี 2560 ปี 2561
  ภาษาไทย 46.66 58.41
  คณิตศาสตร์ 36.58 31.18
  วิทยาศาสตร์ 37.00 43.09
  ภาษาอังกฤษ 38.95 45.59


ผลการทดสอบวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบที่สูงขึ้น

 

ผลคะแนนนักเรียนรายบุคล ปี 2560 <<< ดาวน์โหลด >>>

0
0
0
s2smodern