รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 2560
ประเทศ โรงเรียน
  ภาษาไทย 46.58 46.66
  คณิตศาสตร์ 37.12 36.58
  วิทยาศาสตร์ 39.12 37.00
  ภาษาอังกฤษ 36.34 38.95
ค่าเฉลี่ย 39.79 39.80


ผลการทดสอบวิชา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบเฉลี่ย สูงกว่า ระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

เทียบระหว่างปี 2559 - 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560
  ภาษาไทย 50.89 46.66
  คณิตศาสตร์ 30.54 36.59
  วิทยาศาสตร์ 36.43 37.00
  ภาษาอังกฤษ 29.29 38.95


ผลการทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบที่สูงขึ้น

ผลคะแนนนักเรียนรายบุคล ปี 2560 <<< ดาวน์โหลด >>>

0
0
0
s2smodern