เขียนโดย แอดมิน

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงานการต่างประเทศได้ประสานสำนักการศึกษาในการประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 

ซึ่งสามารถสมัดครเข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธี Online
ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ www.bangkok.go.th/iad ระหว่างวันที่ 10 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
 
<< click >> รายละเอียด 
 
 
0
0
0
s2smodern