เขียนโดย แอดมิน

คำสั่งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

แจ้งคำสั่งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
และขอเชิญหัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบ 
O-NET ปีการศึกษา 2560

----------------------------------
คำสั่ง >> https://goo.gl/yChYHp
บันทึกข้อความ >> https://goo.gl/HsCHTd

-----------บัญชีรายชื่อแนบท้าย-----------

ศูนย์สอบย่อยที่ 1 พระนคร
ป.6 - https://goo.gl/cJFDmi

ศูนย์สอบย่อยที่ 2 ปทุมวัน
ป.6 - https://goo.gl/bJjGvd
ม.3 - https://goo.gl/iH7nUo

ศูนย์สอบย่อยที่ 3 ราชเทวี
ป.6 - https://goo.gl/UTVyyS
ม.3 - https://goo.gl/V6hEk6

ศูนย์สอบย่อยที่ 4 บางคอแหลม
ป.6 - https://goo.gl/pUx7iX
ม.3 - https://goo.gl/BJqfhC

ศูนย์สอบย่อยที่ 5 จอมทอง
ป.6 - https://goo.gl/73YMKg
ม.3 - https://goo.gl/THiYmc

ศูนย์สอบย่อยที่ 6 บางเขน
ป.6 - https://goo.gl/XTEp4j
ม.3 - https://goo.gl/F3TWp1

ศูนย์สอบย่อยที่ 7 บางกะปิ
ป.6 - https://goo.gl/7G1jWT
ม.3 - https://goo.gl/LjXcyJ

ศูนย์สอบย่อยที่ 8 หนองจอก
ป.6 - https://goo.gl/1kWhmD
ม.3 - https://goo.gl/kH7VQ3

ศูนย์สอบย่อยที่ 9 ประเวศ
ป.6 - https://goo.gl/JwEZPL
ม.3 - https://goo.gl/E6Gqw2

ศูนย์สอบย่อยที่ 10 บางขุนเทียน
ป.6 - https://goo.gl/BjJonA
ม.3 - https://goo.gl/3jtiD1

ศูนย์สอบย่อยที่ 11 ธนบุรี
ป.6 - https://goo.gl/Arrnhy
ม.3 - https://goo.gl/NLaktR

ศูนย์สอบย่อยที่ 12 ตลิ่งชัน
ป.6 - https://goo.gl/XPZoTw
ม.3 - https://goo.gl/vT28Dh

----------------------------------
กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา (สยศ.)
Tel. 02.4376631-5 ต่อ 3422 หรือ 02-4390444

0
0
0
s2smodern