ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย แอดมิน

รับสมัครโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ด่วน...
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61
• หนังสือรับสมัครโครงการฯ ถึงเขต
• ใบสมัครโครงการ
0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน

คำสั่งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

แจ้งคำสั่งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
และขอเชิญหัวหน้าสนามสอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าสนามสอบ 
O-NET ปีการศึกษา 2560

----------------------------------
คำสั่ง >> https://goo.gl/yChYHp
บันทึกข้อความ >> https://goo.gl/HsCHTd

-----------บัญชีรายชื่อแนบท้าย-----------

ศูนย์สอบย่อยที่ 1 พระนคร
ป.6 - https://goo.gl/cJFDmi

ศูนย์สอบย่อยที่ 2 ปทุมวัน
ป.6 - https://goo.gl/bJjGvd
ม.3 - https://goo.gl/iH7nUo

ศูนย์สอบย่อยที่ 3 ราชเทวี
ป.6 - https://goo.gl/UTVyyS
ม.3 - https://goo.gl/V6hEk6

ศูนย์สอบย่อยที่ 4 บางคอแหลม
ป.6 - https://goo.gl/pUx7iX
ม.3 - https://goo.gl/BJqfhC

ศูนย์สอบย่อยที่ 5 จอมทอง
ป.6 - https://goo.gl/73YMKg
ม.3 - https://goo.gl/THiYmc

ศูนย์สอบย่อยที่ 6 บางเขน
ป.6 - https://goo.gl/XTEp4j
ม.3 - https://goo.gl/F3TWp1

ศูนย์สอบย่อยที่ 7 บางกะปิ
ป.6 - https://goo.gl/7G1jWT
ม.3 - https://goo.gl/LjXcyJ

ศูนย์สอบย่อยที่ 8 หนองจอก
ป.6 - https://goo.gl/1kWhmD
ม.3 - https://goo.gl/kH7VQ3

ศูนย์สอบย่อยที่ 9 ประเวศ
ป.6 - https://goo.gl/JwEZPL
ม.3 - https://goo.gl/E6Gqw2

ศูนย์สอบย่อยที่ 10 บางขุนเทียน
ป.6 - https://goo.gl/BjJonA
ม.3 - https://goo.gl/3jtiD1

ศูนย์สอบย่อยที่ 11 ธนบุรี
ป.6 - https://goo.gl/Arrnhy
ม.3 - https://goo.gl/NLaktR

ศูนย์สอบย่อยที่ 12 ตลิ่งชัน
ป.6 - https://goo.gl/XPZoTw
ม.3 - https://goo.gl/vT28Dh

----------------------------------
กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา (สยศ.)
Tel. 02.4376631-5 ต่อ 3422 หรือ 02-4390444

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 2560
ประเทศ โรงเรียน
  ภาษาไทย 46.58 46.66
  คณิตศาสตร์ 37.12 36.58
  วิทยาศาสตร์ 39.12 37.00
  ภาษาอังกฤษ 36.34 38.95
ค่าเฉลี่ย 39.79 39.80


ผลการทดสอบวิชา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบเฉลี่ย สูงกว่า ระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

เทียบระหว่างปี 2559 - 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย 
ปี 2559 ปี 2560
  ภาษาไทย 50.89 46.66
  คณิตศาสตร์ 30.54 36.59
  วิทยาศาสตร์ 36.43 37.00
  ภาษาอังกฤษ 29.29 38.95


ผลการทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบที่สูงขึ้น

ผลคะแนนนักเรียนรายบุคล ปี 2560 <<< ดาวน์โหลด >>>

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน

รับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561

             ด้วยกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี โครงการทุนเอราวัณ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งหมด 100 ทุน โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10  ปี  สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3439,3440  และสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ประกาศการรับสมัครทุนเอราวัณ


            **** ผู้สมัครสามารถสมัครมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 มหาวิทยาลัย****


• ระเบียบประกาศการรับสมัครทุนเอราวัณ     คลิกที่นี่


• ขั้นตอนการสมัครของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง      คลิกที่นี่                                               


• ขั้นตอนการสมัครของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     คลิกที่นี่


• ใบสมัครทุนเอราวัณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง      คลิกที่นี่ 


• ใบสมัครทุนเอราวัณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      คลิกที่นี่


• ดาวน์โหลดใบรับรองความประพฤติ      คลิกที่นี่


• ดาวน์โหลดใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (กรณีเป็นนักเรียนสังกัดอื่น)      คลิ๊กที่นี่


      หมายเหตุ  ผู้สมัครเมื่อได้ทำการสมัครทางออนไลน์แล้ว จะต้องส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการรับสมัคร เอกสารจะต้องเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องด้วย  โดยทำการสแกนเอกสารต่างๆ แล้วส่งไฟล์มาที่ อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 สำหรับไฟล์ที่ส่งมาให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร
0
0
0
s2smodern
เขียนโดย แอดมิน

ประกาศผลการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

0
0
0
s2smodern