ชั้น

ชาย

หญิง

จำนวน

  อนุบาล 1

3

7

10

  อนุบาล 2

8

5

13

  รวม

11

12

23

  ป. 1

9

6

15

  ป. 2

12

11

23

  ป. 3

10

8

18

  ป. 4

8

3

11

  ป. 5

9

8

17

  ป.6

10

9

19

  รวม ป.1-6

58

45

103

  รวมทั้งหมด

69

57

126


 ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค.2561

0
0
0
s2smodern