ชั้น

ชาย

หญิง

จำนวน

  อนุบาล 1

6

8

14

  อนุบาล 2

3

7

10

  รวม

9

15

24

  ป. 1

5

5

10

  ป. 2

9

5

14

  ป. 3

11

11

22

  ป. 4

9

7

16

  ป. 5

9

5

14

  ป.6

8

7

15

  รวม ป.1-6

51

40

91

  รวมทั้งหมด

60

55

115


 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย.2562

0
0
0
s2smodern