สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

นำสู่ทักษะชีวิต

โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม

มีคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจท้องถิ่น

"รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

 


 

0
0
0
s2smodern